Fukutomi-cho 385
Ashikaga-shi, Tochigi
Postal Code 326-0331
Japan


0284-71-00274533010