Kashima-cho 1109-1
Ashikaga-shi, Tochigi
Postal Code 326-0844
Japan


0284-62-71111221008