Chuo-cho 5-4
Yamada-machi, Shimohei-gun, Iwate
Postal Code 028-1332
Japan


0193-82-24551152005