Chuo-cho 11-14
Yamada-machi, Shimohei-gun, Iwate
Postal Code 028-1332
Japan


0193-82-36319452290