Ueda 3-1101
Tempaku-ku, Nagoya-shi, Aichi
Postal Code 468-0051
Japan


052-802-75110005752 

BOTKJPJT
Ueda Branch of Mitsubishi Tokyo UFJ Bank

By Letter > M > Mitsubishi Tokyo UFJ > U
By Prefecture > Aichi > U