Yakiyama 1-1007
Tempaku-ku, Nagoya-shi, Aichi
Postal Code 468-0002
Japan


052-804-16711550017