Shiki 32-12
Reihoku-machi, Amakusa-gun, Kumamoto
Postal Code 863-2503
Japan


0969-35-11701955006