Shimosakamoto 3-9-13
Otsu-shi, Shiga
Postal Code 520-0105
Japan


077-578-01276874114