Nagasu 1236
Nagasu-machi, Tamana-gun, Kumamoto
Postal Code 869-0123
Japan


09687-8-10011954012