Ainokawa 4-9-3
Ichikawa-shi, Chiba
Postal Code 272-0143
Japan


047-356-78111320149 

CHSBJPJT
Minami Giyotoku Branch of Tokyo Higashi Shinkin Bank

By Letter > T > Tokyo Higashi Shinkin
By Prefecture > Chiba > M 

Map for Minami Giyotoku Branch of Tokyo Higashi Shinkin Bank