Minamigyotoku 1-22-29
Ichikawa-shi, Chiba
Postal Code 272-0138
Japan


047-396-39514959012 

 

Map for Minami Giyotoku Branch of Ichikawa-shi Nokyo Bank