Ueda 3-1-25
Matsubara-shi, Osaka
Postal Code 580-0016
Japan


072-336-15912541023 

 

Map for Matsubara Branch of Seikyo Shinkumi Bank