Matsugishi-machi 3-273-1
Choshi-shi, Chiba
Postal Code 288-0836
Japan


0479-22-88222184055 

 

Map for M Atsugi-shi Branch of Choshi Shoko Shinkumi Bank