Chuo 4-141-2
Konan-shi, Shiga
Postal Code 520-3234
Japan


0748-72-12152505012