Mikumo 385
Konan-shi, Shiga
Postal Code 520-3221
Japan


0748-72-21252505025