Kitakomatsu 768
Otsu-shi, Shiga
Postal Code 520-0501
Japan


077-596-00126874126