Matsuno 423
Katsura-shi, Chiba
Postal Code 299-5211
Japan


0470-77-01114893003