Hirano 1-17-4
Otsu-shi, Shiga
Postal Code 520-2113
Japan


077-549-03216874105