Fujibayashi 268-1
Kimitsu-shi, Chiba
Postal Code 292-0531
Japan


0439-39-21114909013