Horigome-cho 2762-1
Ashikaga-shi, Tochigi
Postal Code 326-0831
Japan


0284-73-35411204021