Yayoi-cho 20
Ashikaga-shi, Tochigi
Postal Code 326-0036
Japan


0284-41-71514533100