Oharama 378-1
Nasushiobara-shi, Tochigi
Postal Code 329-3153
Japan


0287-65-20311225006