Hojo 708-1
Tateyama-shi, Chiba
Postal Code 294-0045
Japan


0470-22-38211264012