Himenono 502-4
Tsuno-cho, Takaoka-gun, Kochi
Postal Code 785-0202
Japan


0889-55-21111881053