Shirakawa-cho 5
Toyohashi-shi, Aichi
Postal Code 441-8021
Japan


0532-31-71552448009