Hanada1ban-cho 78
Toyohashi-shi, Aichi
Postal Code 441-8013
Japan


0532-31-31961562052