Haiki 2-3-17
Sasebo-shi, Nagasaki
Postal Code 859-3215
Japan


0956-38-31481933038