Gyotokuekimae 2-6-3
Ichikawa-shi, Chiba
Postal Code 272-0133
Japan


047-396-11310005285 

BOTKJPJT
Giyotoku Branch of Mitsubishi Tokyo UFJ Bank

By Letter > M > Mitsubishi Tokyo UFJ > G
By Prefecture > Chiba > G