Akane-cho, Gamo 16-22
Koshigaya-shi, Saitama
Postal Code 343-0843
Japan


0489-86-51811251028 

 

Map for Gamo Nishi Guchi Branch of Kawaguchi Shinkin Bank