Hon-cho 3-2-3
Funabashi-shi, Chiba
Postal Code 273-0005
Japan


047-422-21310005271 

BOTKJPJT
Funabashi Branch of Mitsubishi Tokyo UFJ Bank

By Letter > M > Mitsubishi Tokyo UFJ > F
By Prefecture > Chiba > F