Fushimi, Fukishima-machi 2-6-2
Tokai-shi, Aichi
Postal Code 476-0012
Japan


052-603-00736531871