Shiozaki-cho 63-2
Toyohashi-shi, Aichi
Postal Code 441-8069
Japan


0532-46-53111551018