Ekinan-cho 3-119
Fukuchiyama-shi, Kyoto
Postal Code 620-0940
Japan


0773-22-41191620058