Sekiguchi 833
Atsugi-shi, Kanagawa
Postal Code 243-0804
Japan


046-245-13035152002