Asahi-cho, Betsukai 5
Betsukai-cho, Notsuke-gun, Hokkaido
Postal Code 086-0202
Japan


0153-75-22111028005